Mistrovství Jihomoravského kraje v chůzi na dráze 🗓

Výroční valná hromada AC Moravská Slavia Brno, spolek

se koná ve čtvrtek dne 11. června 2020 v atletické klubovně na stadionu ve Vojtové ulici od 17,00 hod.

Program

1. Prezentace
2. Zahájení, schválení programu
3. Schválení jednacího a volebního řádu, volba pracovního předsednictva,
volby mandátové, návrhové a volební komise
4. Výroční zpráva (zpráva o činnosti AC MS a zpráva o hospodaření klubu za
uplynulý rok)
5. Zprávy o činnosti dozorčí rady
6. Určení výše a druhů členských příspěvků na další období
7. Návrh plánu činnosti na rok 2020
8. Volba členů dozorčí rady a výkonného výboru ACMS Brno
9. Různé
10. Usnesení valné hromady
11. Závěr

 

Srdečně zve

Ladislav Zouhar

předseda

AC Moravská Slavia Brno, spolek

Přílohy: Volební řád | Jednací řád

Kandidátka pro výkonný výbor a dozorčí radu AC Moravská Slavia Brno, spolek

Kandidáti pro výkonný výbor

Ladislav Zouhar
Jiří Proch
Tomáš Freiberger
Martina Olejníčková
Martin Schmöger

Kandidáti pro dozorčí radu
Jiří Topinka
Jan Fiala
Jan Dvořák

2. kolo chůze pro I. ligu družstev mužů a žen 🗓

se koná dne 11. července v Novém Městě nad Metují

I. kolo chůze pro I. ligu mužů a žen 🗓

se koná dne 20. června v Milovicích

2. kolo soutěže družstvev mladšího žactva 🗓

pořádá AC Moravská Slavia Brno na stadionu na Vojtové ulici ve středu dne 24. června

2. kolo soutěže družstve atletických přípravek – KLAP 🗓

pořádá AC Moravská Slavia Brno na stadionu na Vojtové ulici ve středu dne 17. června

Valná hromada AC Moravská Slavia Brno, spolek 🗓

SPOLU NA STARTU 🗓

Soutěžit budou registrovaní členové klubu v kategoriích: starší žactvo, dorostenci, dorostenky, junioři a juniorky, muži a ženy, tj všechny ročníky od 2006

Nábor nováčků, ročník 2015 a starší,

“V letošním roce proběhne nábor nováčků, ročník 2015 a starší, formou “Elektronických zápisů do oddílu”, bez společných přijímacích atletických testů. Zapsané děti budou mít ovšem povinnou účast na jednom z prázdninových mítinků, které každoročně na našem stadionu pořádáme. Na mítinku budou ročníky 2010 – 2015 soutěžit ve třech disciplínách (pravděpodobně 60 m, skok z místa a autový hod 1 kg medicinbalem), starší děti si již budou moci zvolit z klasických disciplín mítinků, a k jejich výkonům budeme přihlížet při výběru do oddílu. Přihlásit – zapsat, svoje dítě bude možné pouze v době od 15. do 28.6.2020, elektronicky na našich stránkách přes formulářVzhledem ke kapacitě stadionu je počet nových členů omezen. Upozorňujeme, že tréninky nejmladších dětí budou od září 2020 pravděpodobně z kapacitních důvodů přesunuty na nedaleké hřiště u ZŠ Horní. Termíny “náborových” prázdninových mítinků jsou 13. července, 20. července a ten třetí se ještě řeší…”

QR Code Business Card