Formuláře ke stažení

Souhlas se zařazením do SpS :   souhlasSpS

Dotazník pro prohlídku u sportovního lékaře
(všeobecný)                                                                 :   dotaznik

Informovaný souhlas s předáním výsledku
vyšetření u sportovního lékaře trenérovi               :   Informovaný souhlas

Dotazník pro sportovní prohlídku na Fakultě
Sportovních Studií                                                    :    Dotazník sportovce

Cestovní výkaz MS                                                    :    cestovní výkaz MS

Přihláška do oddílu                                                  :    přihláška

Zápisový lístek                                                          :   lístek

QR Code Business Card