Starší žactvo přivezlo z halového Mistrovství Moravy a Slezska

tři medaile, zlatou, stříbrnou a bronzovou.

Zlatá medaile
Barbora Brožová 60 m překážek 8,98
Stříbrná medaile
David Pella Dálka 593
Bronzová medaile
Martin Zeman 300 m 38,49

 

Štafeta starších žákyň na 4 x 200 m v sestavě

Brožová-Eliášová-Navrátilová-Stroblová překonala časem 1:49,64 klubovní rekord, který drželo z letošního ledna časem 1:51,35 kvarteto ve složení

Stroblová-Navrátilová-Brožová-Fialová

David Pella překonal halový klubovní rekord

starších žáků ve skoku dalekém výkonem 593 cm a vybojoval stříbrnou medaili na halové MMaS. Rekord z roku 2020 držel Adam Neugebauer výkonem 586 cm.

Julie Hojačová zaběhla halový

klubovní rekord starších žákyň v běhu na 3 000 m časem 13:03,98.

Čtrnáct medailí přivezli naši závodníci

z halového Mistrovství Moravy a Slezska dorostu, juniorů a dospělých z toho 2 zlaté, 4 stříbrné a 8 bronzových.

Zlatá medaile
Soňa Kouřilová 1 500 m – ženy 4:35,13
Křivánek-Novotný-Hanek K.-Martečík 4 x 200 m – muži 1:36,21
Stříbrná medaile
Soňa Kouřilová 3 000 m – ženy 9:40,48
Zuzana Navrátilová 800 m – ženy 2:16,15
Viktorie Křížová 400 m – dorostenky 57,28
Němcová-Bezdíčková-Křížová-Hudečková 4 x 200 m – juniorky 1:44,78
Bronzová medaile
Rudolf Žižka 200 m – junioři 22,55
Rudolf Žižka 400 m – junioři 49,74
Vít Holík Koule 5 kg – dorostenci 13,69
Zuzana Navrátilová 1 500 m – ženy 4:54.28
Andrea Němcová 60 m – juniorky 7,86
Viktorie Křížová 200 m – dorostenky 25,60
Dominika Bezdíčková 400 m –dorostenky 58,56
Bok-Holík-Kunovský-Sec 4 x 200 m – dorostenci 1:40,24

 

Štafeta juniorek na 4 x 200 m v sestavě

Němcová-Bezdíčková-Křížová-Hudečková, překonala časem 1:44,78 klubovní rekord juniorek a žen, který drželo z roku 2022 časem 1:45,12 kvarteto ve složení Bezdíčková-Křížová-Konečná-Němcová

Vít Holík vybojoval na Halovém Mistrovství Moravy a Slezska

bronzovou medaili ve vrhu 5 kg koulí dorostenců výkonem 13,69, v novém klubovním halovém rekordu, který držel z roku 2020 Luděk Čumpelík výkonem 12,98

Soňa Kouřilová vybojovala na Halovém Mistrovství Moravy a Slezska

stříbrnou medaili v běhu na  3000 m a překonala halový klubovní rekord žen na této trati časem 9:40,48, který Soňa držela z ledna letošního roku  časem 9:42,48.

Dominika Bezdíčková překonala halový

klubovní rekord dorostenek v běhu na 60 m překážek časem 8,79, který držela Dominika z loňského roku časem 8,89.

Stručná informace z jednání výkonného výboru

Výkonný výbor se sešel v pondělí 16.ledna 2023. Provedl kontrolu plnění úkolů. Projednal a schválil návrh rozpočtu klubu na rok 2023. Očekávané výnosy klubu jsou 5.777.577 Kč, plánované náklady 5.914.168 Kč. Výkonný výbor uložil svým členům, aby průběžně dohlíželi v rámci své působnosti na dodržování schváleného rozpočtu. Výkonný výbor konstatoval, že klub má dostatečné finanční rezervy pro pokrytí plánovaného schodku, přesto uložil svým členům, aby hledali nové možnosti finančních zdrojů. Výkonný výbor bude v průběhu roku hospodaření pravidelně vyhodnocovat a přijímat potřebná opatření. Výkonný výbor vyslechl informaci o stavu projektu rekonstrukce stadionu. Výkonný výbor provedl hodnocení Silvestrovského běhu 2022. Výkonný výbor vyslechl informace o průběhu a závěrech soutěžního jednání Moravy a Slezska. Výkonný výbor dále vyslechl informaci o průběhu schůzky jihomoravských atletických oddílů k problematice soutěží v roce 2023, která se konala ve Slavkově. Schválil plán termíny jednání a plán práce na I.pololetí 2023. výkonný výbor uložil Petru Marčíkovi předložit na dalším jednání návrhy na registrace cizinců pro soutěže družstev. Výkonný výbor provedl hodnocení sportovní výkonnosti klubu v roce 2022. Výkonný výbor rozhodl o vyhlášení ankety o nejlepší atlety klubu. Martina Olejníčková připraví do 31.ledna hlasovací lístek. Hlasování proběhne od 6. do 20.února 2023, vyhlášení pak na sportovním plese dne 11.března 2023. Výkonný výbor potvrdil seznam členů s nárokem na snížený členský příspěvek na kalendářní rok 2023. Další jednání výkonného výboru se uskuteční dne 13.února 2023.

QR Code Business Card