Informace pro rodiče

Zpravodaj

Zpravodaj pro nováčky, ale i ostatní 🙂


Členské příspěvky

Členské příspěvky ve výši 3000,- Kč na období 2017/2018 je nutné uhradit  do 31.10.2017 na účet 275997129/0300, v.s. rodné číslo dítěte.


Vážení rodiče,

v lednu 2013 vzniklo v našem oddíle Sportovní středisko (SpS), což je základní článek péče o talentovanou mládež. SpS je finančně podporováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českým atletickým svazem, čímž se zlepší materiální podmínky trénování. Do začátku letních prázdnin se tréninky časově nezmění, ale v příštím školním roce dojde pravděpodobně k drobným změnám. Ve středisku trénuje starší a mladší žactvo, starší a mladší přípravka. Pro letošní rok to jsou ročníky narození 2002 a mladší. V kategorii dorostu a juniorstva mohou talentovaní jedinci přejít do Sportovního centra mládeže (SCM). Vaše děti, členové AC Moravská Slavia, se mohou stát členy tohoto sportovního střediska a upřímně si myslíme, že většina z nich se i členem stane. K tomuto členství je však nutný Váš souhlas a je potřeba, aby každý člen SpS měl platnou, každoročně potvrzenou lékařskou prohlídku. Prohlídku doporučujeme absolvovat u sportovního lékaře, kde probíhají i zátěžové testy. Na sportovním lékařství na Křížkovského, kam zatím naši členové chodí, budeme prohlídku po skupinkách objednávat. Poplatek se pohybuje od 1600,­ do 1800,­ Kč, podle toho, které testy chcete, aby dítě absolvovalo. Jestliže nemáte zájem o sportovní prohlídku, musí mít dítě alespoň lékařskou prohlídku u dětského lékaře. V SpS mládeže/Formuláře najdete formulář k Vašemu souhlasu i na lékařské potvrzení, který si prosím vytiskněte, vyplňte a doneste do klubovny na Vojtové. Samozřejmě ho můžete odevzdat i na trénincích, našim trenérkám a trenérům. Zájemci o sportovní prohlídku se nahlásí na olejnickovamonika@seznam.cz .

trenéři SpS

QR Code Business Card