Informace pro rodiče

Informace – školní rok 2020/21

Informace pro nový školní rok


Nábor

Nábor nováčků se bude konat v červnu 2021.


Členské příspěvky

Naše členské příspěvky nejsou kurzovné, povinností našich členů je platit je včas. Pokud některý člen ve spolku ukončí členství, jeho členský příspěvek ani poměrná část se mu nevrací.

Nováčci do 31.8.2020

Členové mladší 15 let – 3000,-Kč na školní rok na účet sportovního střediska č. 275997129/0300 – splatnost do 31. října 2020.

Členové starší 15 let na kalendářní rok 1500,-Kč na účet klubu č. 202876/0300 – splatnost do konce března 2021.

VS = datum narození dítěte, zpráva pro příjemce = jméno dítěte, členové, kteří v době od 1.9.2020 do 31. 8. 2021 oslaví 15té narozeniny, platí 3.000 Kč. Ten komu nejpozději do 31.8.2020 bylo již 15 let, platí pouze 1.500 Kč.


Zdravotní prohlídky

Sportovní lékařství, Křižkovského 22, 603 00 Brno
tel. 543 211 367, 727 966 284
info@usmbrno.cz

Více informací o zdravotní prohlídce najdete zde.


Vážení rodiče,

v lednu 2013 vzniklo v našem oddíle Sportovní středisko (SpS), což je základní článek péče o talentovanou mládež. SpS je finančně podporováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českým atletickým svazem, čímž se zlepší materiální podmínky trénování. Do začátku letních prázdnin se tréninky časově nezmění, ale v příštím školním roce dojde pravděpodobně k drobným změnám. Ve středisku trénuje starší a mladší žactvo, starší a mladší přípravka. Pro letošní rok to jsou ročníky narození 2002 a mladší. V kategorii dorostu a juniorstva mohou talentovaní jedinci přejít do Sportovního centra mládeže (SCM). Vaše děti, členové AC Moravská Slavia, se mohou stát členy tohoto sportovního střediska a upřímně si myslíme, že většina z nich se i členem stane. K tomuto členství je však nutný Váš souhlas a je potřeba, aby každý člen SpS měl platnou, každoročně potvrzenou lékařskou prohlídku. Prohlídku doporučujeme absolvovat u sportovního lékaře, kde probíhají i zátěžové testy. Na sportovním lékařství na Křížkovského, kam zatím naši členové chodí, budeme prohlídku po skupinkách objednávat. Poplatek se pohybuje od 1600,­ do 1800,­ Kč, podle toho, které testy chcete, aby dítě absolvovalo. Jestliže nemáte zájem o sportovní prohlídku, musí mít dítě alespoň lékařskou prohlídku u dětského lékaře.

trenéři SpS

QR Code Business Card