PROVOZNÍ ŘÁD ATLETICKÉHO STADIONU

1. VSTUP NA STADION je povolen
a) organizacím s řádně uzavřenou smlouvou o nájmu, z toho školám v rámci výuky TV u osob mladších 18 let vždy s odpovědnou osobou ( dozorem ),
b) ostatním subjektům pouze se souhlasem AC Moravská Slavia Brno,
c) osobám mladším 18-ti let pouze v doprovodu dospělého = odpovědné osoby.
Je nutno dodržovat pokyny správce nebo vedení Atletického klubu, stadion není veřejně přístupný!

2. UŽÍVÁNÍ AREÁLU
a) Atletická dráha a sektory technických disciplín s umělým povrchem:
– v první dráze se běžně neběhá, je nejvíce namáhaná a proto se využívá pouze při trénincích (ne na rozklusávání a vyklusávání) a závodech (handicap na 1 kolo je 7,04 m ),
– k rozklusání a vyklusání používej poslední dvě dráhy, tzn. 5 a 6, resp. 3 – 4,
– vstup na plochu dráhy a sektorů je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi ( ne v kopačkách )
– tretry jsou povoleny s hroty max. délky 6mm
– k tréninku nebo výuce TV využívej rovnoměrně i protilehlou rovinku
– doskočiště pro skok daleký a trojskok opouštěj směrem do hřiště, ne do dráhy
– doskočiště skoku do dálky není pískoviště ! Jiné užívání než pro závody, trénink a výuku TV je zakázáno !
– po ukončení tréninku nebo výuky TV uveď dráhu, sektory i náčiní do původního stavu (zakrýt doskočiště, uklidit překážky na původní místo, zamést písek okolo doskočiště, odnést odpadky apod. )
– mimo závody, atletický trénink a výuku TV je jakékoliv užívání doskočiště skoku do výšky zakázáno !
– vstup na plochu dráhy, sektorů a hřiště s kolem, kočárkem a in-line bruslemi není povolen !
– na dráhu, sektory a na vnitřní hřiště je zakázán vstup se zvířaty
– dráha může být uzavřena během přípravy na závody
– míčové hry na dráze i sektorech nejsou povoleny
– před vstupem na dráhu i sektory vyhoď žvýkačku do koše

b) Travnatá plocha
– travnatá plocha – fotbalové hřiště, je ve výlučném vlastnictví SK Moravská Slavia Brno – fotbal
– o regulérnosti vstupu na plochu a jejím využití rozhoduje správce stadionu, případně vedení klubu
– během sečení, hnojení, zavlažování a při dešti je vstup na plochu zakázán
– v době závodů v hodu diskem a oštěpem se na ploše mohou zdržovat jen určení rozhodčí
– dbejte na bezpečnost při souběžném provozu na travnaté ploše a atletické dráze
– vnitřní travnatou plochu je třeba využívat rovnoměrně tzn. nezatěžovat jednostranně jen určitou část
– je zakázáno používat atletické překážky jako fotbalové branky !

c) Tribuna
– vstup do prostorů kryté tribuny stadionu je povolen jen v přítomnosti učitelů TV nebo trenérů
– cvičenci se chovají tak, aby nedocházelo k poškozování částí tribuny ( sedaček, prosklení atd.)
– při odchodu z tribuny po sobě zanechávejte pořádek
– z bezpečnostních důvodů nelze při vstupu na plochu dráhy překonávat zábradlí – je nutné k tomu využívat určené vstupy

ZÁKAZ KOUŘENÍ, KONZUMACE ALKOHOLU A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK VE VŠECH PROSTORÁCH STADIONU – ŽVÝKAČKA PATŘÍ DO KOŠE!

QR Code Business Card