Informace pro nové členy

 Trenéři
Specializace  Jméno  Mobil E-Mail
Vedoucí trenér SpS Mgr. Jan Dvořák 777892442 dvorak.jan.sps@gmail.com
 
překážky, sprinty Mgr. Jan Dvořák 777892442 dvorak.jan.sps@gmail.com
Běhy Mgr.Jiří Šmiták 732626207 smitakjiri@centrum.cz
Běhy Jaroslav Kaše 605256866 jarkase@seznam.cz
Běhy
tyčka, dálka Jan Žižka 725537118 janzizka@yahoo.com
Vrhy Mgr.Jan Bartoněk 723166636 honzabartonek@seznam.cz
chůze MgA. Tomáš Hlavenka 777298426  tomashlavenka@centrum.cz
dorost, žactvo, výška Mgr.Martina Punčochářová 777603144 puncocharova@seznam.cz
dorost, žactvo – běhy Petr Marčík 606266551 marcikp@seznam.cz
dorost, žactvo Martina Olejníčková 737682452 martinaolejnickova@gmail.com
dorost, žactvo, dálka Monika Olejníčková 604971134 olejnickovamonika@seznam.cz
dorost, žactva, vrhy Eva Hammacher 737971981 eva.jinosov@seznam.cz
dorost, žactvo Mgr. Marcela Gorecká 732343825 gorecka.m@seznam.cz
žactvo, přípravky Mgr. Květoslava Hladká 728228138 kvetahladka@seznam.cz
žactvo, přípravky Karolína Fuksová 731869214 kacka98@gmail.com
žactvo, přípravky Lenka Topinková 739051436 lenkacoufalova@volny.cz
žactvo, přípravky MUDr. Dominika Matysková 774742072 d.coufalova@centrum.cz
žactvo, přípravky Roman Stejskal 601543619 stejskal@tuxi.cz
přípravky Alžběta Jeřábková 733517757 betka.jerabkova@centrum.cz
přípravky Dominik Klaška 723874811 d.klaska@centrum.cz
přípravky František Křivánek 73175193 fandatroubsko@seznam.cz
přípravky Anna Freibergerová 739279039 Anna.freibergerova@gmail.com
přípravky Lenka Marčíková 721226232 lenka.marcikova@seznam.cz
přípravky Alena Matějáková 607420659 tazmanerker@gmail.com
přípravky Jakub Košťál 774547365 kuba.kostal@email.cz
přípravky Anna Freibergerová 739279039 anna.freibergerova@gmail.com
přípravka Barbora Názlerová 732643560 bnazlerova@gmail.com
přípravka Zuzana Navrátilová 739161897 zuzka.navratilovaa@gmail.com
přípravka Zuzana Smejkalová 702496010 zuzka.sme@seznam.cz
přípravka Monica Hladíková 607776444 momo.hladikova@seznam.cz
přípravka Katharina Schmid 723971355 katharinaschmid@email.cz
přípravka Mgr. Klára Slivečková 774547365 zapletalova0011@seznam.cz

 

QR Code Business Card