Výroční valná hromada AC Moravská Slavia Brno, spolek

se koná ve čtvrtek dne 11. června 2020 v atletické klubovně na stadionu ve Vojtové ulici od 17,00 hod.

Program

1. Prezentace
2. Zahájení, schválení programu
3. Schválení jednacího a volebního řádu, volba pracovního předsednictva,
volby mandátové, návrhové a volební komise
4. Výroční zpráva (zpráva o činnosti AC MS a zpráva o hospodaření klubu za
uplynulý rok)
5. Zprávy o činnosti dozorčí rady
6. Určení výše a druhů členských příspěvků na další období
7. Návrh plánu činnosti na rok 2020
8. Volba členů dozorčí rady a výkonného výboru ACMS Brno
9. Různé
10. Usnesení valné hromady
11. Závěr

 

Srdečně zve

Ladislav Zouhar

předseda

AC Moravská Slavia Brno, spolek

Kandidátka pro výkonný výbor a dozorčí radu AC Moravská Slavia Brno, spolek

Kandidáti pro výkonný výbor

Ladislav Zouhar
Jiří Proch
Tomáš Freiberger
Martina Olejníčková
Martin Schmöger

Kandidáti pro dozorčí radu
Jiří Topinka
Jan Fiala
Jan Dvořák

Nábor nováčků, ročník 2015 a starší,

“V letošním roce proběhne nábor nováčků, ročník 2015 a starší, formou “Elektronických zápisů do oddílu”, bez společných přijímacích atletických testů. Zapsané děti budou mít ovšem povinnou účast na jednom z prázdninových mítinků, které každoročně na našem stadionu pořádáme. Na mítinku budou ročníky 2010 – 2015 soutěžit ve třech disciplínách (pravděpodobně 60 m, skok z místa a autový hod 1 kg medicinbalem), starší děti si již budou moci zvolit z klasických disciplín mítinků, a k jejich výkonům budeme přihlížet při výběru do oddílu. Přihlásit – zapsat, svoje dítě bude možné pouze v době od 15. do 28.6.2020, elektronicky na našich stránkách přes formulářVzhledem ke kapacitě stadionu je počet nových členů omezen. Upozorňujeme, že tréninky nejmladších dětí budou od září 2020 pravděpodobně z kapacitních důvodů přesunuty na nedaleké hřiště u ZŠ Horní. Termíny “náborových” prázdninových mítinků jsou 13. července, 20. července a ten třetí se ještě řeší…”

Termíny soutěže družstev mužů a žen v roce 2020

Předsednictvo ČAS dnes 14. 5. 2020 na svém jednání schválilo termíny a podmínky ligových soutěží v tomto roce a upravenou termínovou listinu.

Termíny ligových kol I. ligy družstev :

1. kolo – 4. 5. 7. 2020 Olomouc  (chůze 20. 6. 2020 Milovice)

2. kolo – 18. 7. 2020 Třinec       (chůze 11. 7. 2020 Nové Město  nad Metují)

3. kolo – 22. 8. 2020  Břeclav    (chůze 1. 8. 2020 Olomouc)

 

Atletické závody

V pondělí 1. 6. bude náš stadion jako jeden z mnoha dalších v republice součástí projektu Českého atletického svazu SPOLU NA STARTU, tedy návratu k soutěžení v atletice po nouzovém stavu v zemi. Soutěžit budou registrovaní členové klubu v kategoriích: starší žactvo, dorostenci, dorostenky, junioři a juniorky, muži a ženy, tj všechny ročníky od 2006 a starší. Disciplíny:
starší žactvo: 60 m, 300 m
dor, jun, dospělí: 100 m, 400 m
disciplíny napříč výše uvedených věkových skupin: výška, dálka a 800 m.
TRENÉŘI nahlásí NOMINACE jejich svěřenců (disciplína a výkon (osobní rekord) nejpozději do pondělí 25.5., výběr bude proveden do čtvrtka 28.5.”

Obnovení tréninků všech skupin od 11. května

S radostí Vám oznamujeme, že od pondělí 11.5. obnovujeme tréninky

Číst dál

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU INDIVIDUÁLNÍCH TRÉNINKŮ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

NEČLENŮM KLUBU JE VSTUP NA STADION I NADÁLE AŽ DO ODVOLÁNÍ ZAKÁZÁN!!!”

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU INDIVIDUÁLNÍCH TRÉNINKŮ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

Číst dál

Vyšla Atletická ročenka Moravské Slavie Brno 2019

zájemci si ji mohou vyzvednout, až bude odvolán nouzový stav v atletické klubovně.

 

 

Zrušení atletických tréninků a zákaz vstupu na stadion ve Vojtové ulici.

V souvislosti s nouzovým stavem v ČR od pátku 13.3. 2020 od 6:00 hod se zakazuje Číst dál

Zrušení valné hromady AC Moravská Slavia Brno, spolek

v souvislosti s nouzovým stavem v ČR. Náhradní termín po zrušení nouzového stavu bude včas oznámen

QR Code Business Card