Předsedové Atletického odboru Moravská Slavia Brno

1908 prof,.Jaroslav Karásek/předseda přípravného výboru/

1909 řed.František Pouchlý

1910 – 1911 Dr. Ot. Vláčilík

1912 Bořivoj Bárta

1913 Alois Kožíšek

1914 – 1918 Válečná léta utlumila činnost

1919 Karel Divíšek

1920 – 1924 prof.František Majda

1925 – 1927 rada Evžen Brož

1928 pplk.Eduard Rozkošný

1929 řed.Josef Sedláček

1930 Jaroslav Vykoupil

1931 – 1933 řed. Josef Sedláček

1934 rada Evžen Brož

1935 J. Kyslík

1936 – 1939 plk. Edurad Rozkošný

1940 – 1948
redaktor Lev Vašíček

1949 násilné sloučení s GZ Královo Pole

1950 – 1965 v činnosti klubu nastala pauza

Předsedové atletického oddílu Moravská Slavia Brno

30-40 léta Richard Plch – závodník

1966 – 1975 – Richard Plch – předseda oddílu

1976 Lubomír Křivánek

krivanek

1977 Luboš Svoboda

1978 – 1992 Ladislav Zouhar

Předsedové výkonného výboru Atletického klubu Moravská Slavia Brno

1993 -2022  Ladislav Zouhar

listopad 2022   Ing. Jiří Topinka

QR Code Business Card