Kontakty

AC MORAVSKÁ SLAVIA

Vojtova 1020/12c, 639 00 Brno
BÚ: 275997129/0300
IČO: 48510009
www.mslavia.cz

 

 Trenéři
Specializace  Jméno  Mobil E-Mail
Vedoucí trenér SpS Mgr. Jan Dvořák 777892442 dvorak.jan.sps@gmail.com
 
překážky, sprinty Mgr. Jan Dvořák 777892442 dvorak.jan.sps@gmail.com
Běhy Mgr.Jiří Šmiták 732626207 smitakjiri@centrum.cz
Běhy Jaroslav Kaše 605256866 jarkase@seznam.cz
Běhy
tyčka, dálka Jan Žižka 725537118 janzizka@yahoo.com
Vrhy Mgr.Jan Bartoněk 723166636 honzabartonek@seznam.cz
chůze MgA. Tomáš Hlavenka 777298426  tomashlavenka@centrum.cz
dorost, žactvo, výška Mgr.Martina Punčochářová 777603144 puncocharova@seznam.cz
dorost, žactvo – běhy Petr Marčík 606266551 marcikp@seznam.cz
dorost, žactvo Martina Olejníčková 737682452 martinaolejnickova@gmail.com
dorost, žactvo, dálka Monika Olejníčková 604971134 olejnickovamonika@seznam.cz
dorost, žactva, vrhy Eva Hammacher 737971981 eva.jinosov@seznam.cz
dorost, žactvo Mgr. Marcela Gorecká 732343825 gorecka.m@seznam.cz
žactvo, přípravky Mgr. Květoslava Hladká 728228138 kvetahladka@seznam.cz
žactvo, přípravky Karolína Fuksová 731869214 kacka98@gmail.com
žactvo, přípravky Lenka Topinková 739051436 lenkacoufalova@volny.cz
žactvo, přípravky MUDr. Dominika Matysková 774742072 d.coufalova@centrum.cz
žactvo, přípravky Roman Stejskal 601543619 stejskal@tuxi.cz
přípravky Alžběta Jeřábková 733517757 betka.jerabkova@centrum.cz
přípravky Dominik Klaška 723874811 d.klaska@centrum.cz
přípravky František Křivánek 73175193 fandatroubsko@seznam.cz
přípravky Anna Freibergerová 739279039 Anna.freibergerova@gmail.com
přípravky Lenka Marčíková 721226232 lenka.marcikova@seznam.cz
přípravky Alena Matějáková 607420659 tazmanerker@gmail.com
přípravky Jakub Košťál 774547365 kuba.kostal@email.cz
přípravky Anna Freibergerová 739279039 anna.freibergerova@gmail.com
přípravka Barbora Názlerová 732643560 bnazlerova@gmail.com
přípravka Zuzana Navrátilová 739161897 zuzka.navratilovaa@gmail.com
přípravka Zuzana Smejkalová 702496010 zuzka.sme@seznam.cz
přípravka Monica Hladíková 607776444 momo.hladikova@seznam.cz
přípravka Katharina Schmid 723971355 katharinaschmid@email.cz
přípravka Mgr. Klára Slivečková 774547365 zapletalova0011@seznam.cz

Mgr. Jan Dvořák – vedoucí trenér střediska
777 892 442
dvorak.jan.sps@gmail.com

Monika Olejníčková
604 971 134
olejnickovamonika@seznam.cz

Petr Marčík
606 266 551
marcikp@seznam.cz

Martina Olejníčková
775 682 452
martinaolejnickova@gmail.com

Marcela Gorecká
732 343 825
gorecka.m@seznam.cz

Martina Punčochářová
777 603 144
puncocharova@seznam.cz

Květoslava Hladká
728 228 138
kvetahladka@seznam.cz

Roman Stejskal
601 543 619
stejskal@tuxi.cz

Lenka Topinková
739 051 436
lenkacoufalova@volny.cz

Alice Bílková
728 273 831
alibil@post.cz

Dominika Matysková (Coufalová)
774 742 072
d.coufalova@centrum.cz

Eva Hammacher
725 392 146
eva.jinosov@seznam.cz

Hana Homolková
739 119 210
hana.homolkova@yahoo.com

Jana Stehlíková (Jeřábková)
739 165 657
jana.jerabinka@centrum.cz

Lenka Marčíková
721 226 232
lenka.marcikova@seznam.cz

Balcar Filip
605 826 735
balcarova@zstuhackova.cz

QR Code Business Card