Atletický náborSvěřenkyně trenéra Petra Marčíka Soňa Kouřilová

splnila limit k účasti na Mistrovství Evropy do 22 let na trati 3 000 m překážek časem 10:04,29. Dosažený čas je i překonaným klubovním rekordem na této trati v kategorii žen, Soňa zlepšila vlastní rekord z roku 2022, který měl hodnotu 10:13,27.

Stručná informace z jednání výkonného výboru konaného dne 15. května 2023

Výkonný výbor se sešel v pondělí 15. května 2023. Provedl kontrolu plnění úkolů. Projednal návrh organizace náboru nováčků. Projednal hodnocení Morenda mítinku. Vyslechl informaci o stavu příprav Veletržní chůze. Výbor projednal podněty z valné hromady. Výbor schválil podobu oslav 115. výročí založení klubu. Výbor projednal informace o valné hromadě Jm KAS, o termínu valné hromady Brněnského tělovýchovného sdružení, o uskutečněných soustředěních, o nových typech klubového oblečení. Výbor rozhodl o přijetí členů a o ukončení členství. Výbor doplnil seznam osob pro účely zapůjčení nových klíčů od branky. Výbor rozhodl o zavedení nových mailových adres klubu. Výbor rozhodl o ustavení do funkcí ředitelů závodů pořádaných klubem.

Stručná informace z jednání výkonného výboru konaného dne 3. dubna 2023

Výkonný výbor se sešel v pondělí 3. dubna 2023. Provedl kontrolu plnění úkolů. Projednal přípravu oslav 115.výročí založení klubu. Projednal hodnocení Sportovního plesu. Projednal hodnocení Běhu kolem Myslivny. Výbor projednal návrh organizace tréninku přípravek a žactva na období roku 2023/24 a uložil pověřeným členům výboru zpracování a předložení konečného návrhu na následující schůzi výboru. Výbor projednal závěry a úkoly z valné hromady. Výbor projednal informace o ukončení členství. Výbor projednal aktuální informace o hostování v soutěžích družstev. Výbor projednal aktuální informace o stavu příprav Morenda mítinku. Výbor vyslechl informace o přípravách letního soustředění. Výbor vyslechl informaci o schůzi trenérů. Výbor se seznámil s harmonogramem prací na novém webu klubu.

Stručná informace z jednání výkonného výboru konaného dne 13. března 2023

Výkonný výbor se sešel v pondělí 13. března 2023. Provedl kontrolu plnění úkolů. Projednal přípravu jednání valné hromady klubu, návrh výroční zprávy, hospodaření klubu za rok 2022 a návrh změn stanov k předložení valné hromadě. Projednal ohlášené přestupy a rozhodl o stanoviscích k nim. Vyslechl informaci o možnostech sjednání hostování pro soutěže družstev. Předseda klubu informoval členy výboru o kontrole provedené živnostenským úřadem. Výbor rozhodl o přijetí nových členů. Výbor rozhodl, že se klub ujme uspořádání městského kola Štafetového poháru. Výbor projednal nabídku na zpracování studie pro přípravu rekonstrukce stadionu. Výbor projednal stav příprav Morenda mítinku. Výbor schválil seznam osob, kterým budou vydány nové klíče od branky na stadion. Výbor projednal informaci o podmínkách kladného vyjádření k vedení provizorního horkovodu na pozemku ve spoluvlastnictví klubu a o předpokládaném postupu.

Lukáš Čumpelík překonal rekord klubu

starších žáků v devítiboji  (100 m přek.-disk 1 kg-tyč-oštěp 600 g–60 m-dálka-koule 4 kg-výška-1 000 m) ziskem 4 735 bodů /14,98-35,36-302-36,03-7,78-564-12,23-148-3:09,57/, který držel z roku 2010 Martin Tuček výkonem 3 903  /14,65-20,50-250-38,10-7,98-523-9,20-143-3:24,58/

23 medailí přivezlo starší a mladší žactvo z Mistrovství

JmKAS na dráze z toho 6 zlatých, 11 stříbrných a 6 bronzových: Číst dál

Lukáš Čumpelík vyrovnal klubovní rekord

starších žáků ve skoku o tyči výkonem, 302 cm, rekord držel od roku 2017 Jan Sebastian Pučera.

Kvarteto Brožová-Eliášová-Fialová-Stroblová

překonalo rekord klubu starších žákyň ve štafetě 4×60 m časem 30,67, který držela z roku 2011 štafeta ve složení Peštálová-Ondráčková-Freibergerová-Prochová časem 30,69.

Johana Čechová překonala klubovní rekord

starších žákyň v běhu na 3 000 m časem 12:28,47, který držela ze 7.  května letošního roku Natálie Honzíková časem 12:36,69.

Žákyně Ema Fialová překonala klubovní rekord

dorostenek a starších žákyň v běhu na 800 m časem 2:15,45, který držela z roku 2020 Lucie Hudečková časem 2:15,96

 

QR Code Business Card