Štafeta starších žáků na 4 x 200 m vybojovala

stříbrnou medaili na halovém Mistrovství ČR časem 1:37,76 v sestavě Slavík J., Horák T., Pella D., Zeman M.

Kvarteto starších žákyň v sestavě

Stroblová-Navrátilová-Brožová-Fialová překonalo klubovní rekord ve štafetě na 4 x 200 m časem 1:47,52, který před měsícem zaběhla děvčata časem 1:49,64 ve složení

Brožová-Eliášová-Navrátilová-Stroblová

 

Ema Fialová vybojovala zlatou medaili na halovém

mistrovství ČR žactva v běhu na 800 m časem 2:18,20

Starší žákyně Barbora Brožová překonala halový klubovní rekord

starších žákyň, dorostenek a juniorek ve skoku vysokém výkonem 161 cm, překonala rekord z roku 1992, který v kategorii žákyň, dorostenek a juniorek držela Šárka Metelová výkonem 160 cm.

Barbora Brožová překonala halový klubovní rekord

starších žákyň v běhu na 60 m překážek časem 8,84, Barča překonala vlastní rekord z letošního února, který měl hodnotu 8,90.

Dorostenka Viktorie Křižová vybojovala zlatou

medaili na halovém mistrovství ČR v běhu na 400 m časem 55,67 a překonala halový klubovní rekord žen a juniorek, který držela z roku 2018 časem 56,97 Dominika Bochníčková, rekord dorostenek ze soboty držela Viktorka časem 57,07.

Rudolf Žižka překonal halový klubovní

rekord juniorů v  běhu na 400 m časem 48,66, který držel z roku 2014 Martin Tuček časem 48,99. Rudolf tímto časem postoupil do nedělního finále.

Viktorie Křížová překonala halový

klubovní rekord dorostenek v běhu na 400 m časem 57,07, překonala vlastní rekord z minulého týdne,  který měl hodnotu 57,18 a postoupila do nedělního finále MČR dorostenek na této trati.

Stručná informace z jednání výkonného výboru konaného dne 13.února 2023

Výkonný výbor se sešel v pondělí 13.února 2023. Provedl kontrolu plnění úkolů. Projednal náměty pro úpravu Stanov a pověřil předsedu přípravou textového návrhu. Vyslechl informaci o plánovaných opravách v areálu stadionu v roce 2023. Vyslechl informaci o stavu prací na novém webu a uložil členu VV Valteru Bočkovi předložit na následujícím zasedání orientační harmonogram dalších kroků. Vyslechl informaci o možnostech dalšího zdokonalení systému Admin a uložil všem členům VV předkládat průběžně další náměty. Výkonný výbor vyslechl informaci o předběžných výsledcích hospodaření klubu a o vyúčtování přijatých dotací. Výkonný výbor provedl hodnocení Halových klubových přeborů. Výkonný výbor projednal přípravu Morenda mítinku 2023. Výkonný výbor dále vyslechl informaci o stavu přípravy Sportovního plesu. Výkonný výbor vyslechl informaci o stavu přípravy Běhu kolem Myslivny. Výkonný výbor rozdělil mezi své členy úkoly pro přípravu podkladů k výroční zprávě. Výkonný výbor vyslechl informaci o plánovaných letních soustředěních a příměstských táborech. Výkonný výbor projednal a schválil termínovku klubu na hlavní sezónu 2023. Výkonný výbor rozhodl o zrušení bankovního účtu č.275997129/0300 v termínu do konce měsíce září a rozhodl změnit dispozice s bankovními účty klubu. Výkonný výbor se zabýval aktuální připraveností ankety o Atleta klubu 2022. Výkonný výbor rozhodl o přijatí nových členů. Další jednání výkonného výboru se uskuteční dne 13.března 2023.

Pozvánka na výroční valnou hromadu AC Moravská Slavia Brno, spolek

která se koná

ve čtvrtek dne 30. března 2023
v klubovně stadionu na Vojtově ulici 1020/12c v 18:00 hod.

Návrh programu
1. Prezentace a volba pracovního předsednictva
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Schválení programu
4. Výroční zpráva (zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření klubu za rok 2022)
5. Zprávy o činnosti dozorčí rady
6. Projednání účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření
7. Projednání výše a struktury členských příspěvků na další období
8. Návrh plánu činnosti na rok 2023
9. Různé

V Brně dne 21. února 2023

Jiří Topinka, v. r.                                                      Jiří Proch, v. r.
předseda                                                                      místopředseda

QR Code Business Card