Stručná informace z jednání výkonného výboru

Výkonný výbor se sešel v pondělí 16.ledna 2023. Provedl kontrolu plnění úkolů. Projednal a schválil návrh rozpočtu klubu na rok 2023. Očekávané výnosy klubu jsou 5.777.577 Kč, plánované náklady 5.914.168 Kč. Výkonný výbor uložil svým členům, aby průběžně dohlíželi v rámci své působnosti na dodržování schváleného rozpočtu. Výkonný výbor konstatoval, že klub má dostatečné finanční rezervy pro pokrytí plánovaného schodku, přesto uložil svým členům, aby hledali nové možnosti finančních zdrojů. Výkonný výbor bude v průběhu roku hospodaření pravidelně vyhodnocovat a přijímat potřebná opatření. Výkonný výbor vyslechl informaci o stavu projektu rekonstrukce stadionu. Výkonný výbor provedl hodnocení Silvestrovského běhu 2022. Výkonný výbor vyslechl informace o průběhu a závěrech soutěžního jednání Moravy a Slezska. Výkonný výbor dále vyslechl informaci o průběhu schůzky jihomoravských atletických oddílů k problematice soutěží v roce 2023, která se konala ve Slavkově. Schválil plán termíny jednání a plán práce na I.pololetí 2023. výkonný výbor uložil Petru Marčíkovi předložit na dalším jednání návrhy na registrace cizinců pro soutěže družstev. Výkonný výbor provedl hodnocení sportovní výkonnosti klubu v roce 2022. Výkonný výbor rozhodl o vyhlášení ankety o nejlepší atlety klubu. Martina Olejníčková připraví do 31.ledna hlasovací lístek. Hlasování proběhne od 6. do 20.února 2023, vyhlášení pak na sportovním plese dne 11.března 2023. Výkonný výbor potvrdil seznam členů s nárokem na snížený členský příspěvek na kalendářní rok 2023. Další jednání výkonného výboru se uskuteční dne 13.února 2023.

Hana Kielarová překonala halový klubovní

rekord žen v běhu na 800 m časem 2:08,56, vylepšila vlastní rekord který zaběhla před týdnem v čase 2:11,24. V závodě ji sekundovala Soňa Kouřilová, která doběhla druhá v osobním rekordu 2:10,40.

Martin Sedlecký překonal halový klubovní

rekord dorostenců ve skoku dalekém výkonem 643 cm, překonal o 1 cm rekord z roku 2004, který držel Milan Pírek výkonem 642 cm.

Barbora Brožová překonala halový klubovní rekord

starších žákyň v běhu na 50 m překážek časem 6,98, překonala rekord z roku 1996, který držela Kristýna Tomková časem 10,07.

Oldřich Stejskal překonal halový klubovní rekord

starších žáků v běhu na 50 m překážek časem 8,12, překonal rekord z roku 1996, který držel Jan Bárta ručním časem 7,9

Jan Vrbka překonal halový klubovní rekord 

mladších žáků v běhu na 50 m časem 7,28, překonal vlastní rekord z roku 2022, který měl hodnotu 7,36.

Starší žákyně Barbora Brožová překonala

halový klubovní rekord v běhu na 50 m časem 6,97 pro kategorii žen, juniorek, dorostenek a starších žákyň, který držela z roku 2022 stela Navrátilová časem 7,37.

Eliška Knotková překonala halový

klubovní rekord mladších žákyň v běhu na 50 m časem 7,34, který držela z roku 2022 Stela Navrátilová časem 7,37

David Pella vyrovnal halový klubovní

rekord starších žáků v běhu na 50 m časem 6,74, který vytvořil v roce 1996 Libor Janoušek časem 6,5 (ruční čas)

Starší žák Lukáš Čumpelík vybojoval zlatou

medaili na halovém Mistrovství Moravy a Slezska v sedmiboji (60 m-dálka-koule 4 kg-výška-60 m přek.-tyč-1 000 m) v novém klubovním rekordu se ziskem 3 764 bodů /7,61-567-11,93-155-9,37-290-3:12,98/  překonal rekord z roku 2010, který držel Martin Tuček výkonem 3 214 /7,92-508-8,48-145-9,17-234-3:10,07/

QR Code Business Card