Stručná informace z jednání výkonného výboru konaného dne 13.února 2023

Výkonný výbor se sešel v pondělí 13.února 2023. Provedl kontrolu plnění úkolů. Projednal náměty pro úpravu Stanov a pověřil předsedu přípravou textového návrhu. Vyslechl informaci o plánovaných opravách v areálu stadionu v roce 2023. Vyslechl informaci o stavu prací na novém webu a uložil členu VV Valteru Bočkovi předložit na následujícím zasedání orientační harmonogram dalších kroků. Vyslechl informaci o možnostech dalšího zdokonalení systému Admin a uložil všem členům VV předkládat průběžně další náměty. Výkonný výbor vyslechl informaci o předběžných výsledcích hospodaření klubu a o vyúčtování přijatých dotací. Výkonný výbor provedl hodnocení Halových klubových přeborů. Výkonný výbor projednal přípravu Morenda mítinku 2023. Výkonný výbor dále vyslechl informaci o stavu přípravy Sportovního plesu. Výkonný výbor vyslechl informaci o stavu přípravy Běhu kolem Myslivny. Výkonný výbor rozdělil mezi své členy úkoly pro přípravu podkladů k výroční zprávě. Výkonný výbor vyslechl informaci o plánovaných letních soustředěních a příměstských táborech. Výkonný výbor projednal a schválil termínovku klubu na hlavní sezónu 2023. Výkonný výbor rozhodl o zrušení bankovního účtu č.275997129/0300 v termínu do konce měsíce září a rozhodl změnit dispozice s bankovními účty klubu. Výkonný výbor se zabýval aktuální připraveností ankety o Atleta klubu 2022. Výkonný výbor rozhodl o přijatí nových členů. Další jednání výkonného výboru se uskuteční dne 13.března 2023.

Pozvánka na výroční valnou hromadu AC Moravská Slavia Brno, spolek

která se koná

ve čtvrtek dne 30. března 2023
v klubovně stadionu na Vojtově ulici 1020/12c v 18:00 hod.

Návrh programu
1. Prezentace a volba pracovního předsednictva
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Schválení programu
4. Výroční zpráva (zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření klubu za rok 2022)
5. Zprávy o činnosti dozorčí rady
6. Projednání účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření
7. Projednání výše a struktury členských příspěvků na další období
8. Návrh plánu činnosti na rok 2023
9. Různé

V Brně dne 21. února 2023

Jiří Topinka, v. r.                                                      Jiří Proch, v. r.
předseda                                                                      místopředseda

Soňa Kouřilová vybojovala zlatou medaili na

halovém Mistrovství ČR v běhu na 3 000 m žen v novém klubovním rekordu 9:38,25, Soňa letos 3x vylepšila rekord, naposledy 4. února měl hodnotu 9:40,48.

Barbora Brožová překonala halový klubovní

rekord starších žákyň v běhu na 60 m překážek časem 8,90, který držela Barbora z roku 2022 časem 8,91.

Rudolf Žižka opět vylepšil hodnotu

halového klubovního rekordu juniorů v běhu na 200 m tentokrát o 4 setiny časem 22,51, vylepšil rekord ze začátku února, který měl hodnotu 22,55.

Rudolf Žižka překonal halový klubovní

rekord juniorů v běhu na 200 m časem 22,55, který držel z roku 2014 Martin Tuček časem 22,73

Viktorie Křížová překonala halový klubovní

rekord dorostenek v běhu na 400 m časem 57,18, který držela Viktorka z ledna letošního roku časem 57,28.

Nella Marešová vybojovala bronzovou medaili

na halovém Mistrovství mladšího žactva v běhu na 800 m časem 2:38,19.

Starší žactvo přivezlo z halového Mistrovství Moravy a Slezska

tři medaile, zlatou, stříbrnou a bronzovou.

Zlatá medaile
Barbora Brožová 60 m překážek 8,98
Stříbrná medaile
David Pella Dálka 593
Bronzová medaile
Martin Zeman 300 m 38,49

 

Štafeta starších žákyň na 4 x 200 m v sestavě

Brožová-Eliášová-Navrátilová-Stroblová překonala časem 1:49,64 klubovní rekord, který drželo z letošního ledna časem 1:51,35 kvarteto ve složení

Stroblová-Navrátilová-Brožová-Fialová

QR Code Business Card