Informace pro rodiče

Nábor

Nábor nováčků se bude konat v červnu 2019.


Zpravodaj

Zpravodaj pro nováčky, ale i ostatní 🙂


Členské příspěvky

Členské příspěvky ve výši 3000,- Kč na období 2018/2019 je nutné uhradit  do 30.9.2018 na účet 275997129/0300, v.s. = datum narození dítěte, zpráva pro příjemce = jméno dítěte.


Zdravotní prohlídky – lékařské preventivní prohlídky proběhly na konci ledna, další lze domluvit individuálně přímo s MUDr Sýkorovou (602 762 976).

AC Moravská Slavia Brno, spolek, zajišťuje pro své členy preventivní lékařskou prohlídku v Ústavu sportovní medicíny v Brně, na Křížkovského ulici, Pisárky – TJ Favorit

Prohlídka obsahuje kompletní vyšetření tělovýchovným lékařem, krevní testy a zjišťuje odezvu oběhového a dýchacího systému při zatížení na bicyklovém ergometru.
Celková prohlídka stojí letos už 1600,- Kč + laboratorní testy 150,- Kč (pro děti mladší 14 let všeobecná pojišťovna nehradí).
Labolatoř = odběr krve, nemusí dítě absolvovat.
S sebou:

svačina, pití (po odběru krve je nutno se před zátěžovými testy najíst)
ranní moč
vyplněný dotazník pro ty, kteří tu nemají ještě kartu (získáte na
našich stránkách, odkaz na SpS mládeže – formuláře )
kartičku ZP, poplatek prohlídky
sportovní oblečení (kraťase, bolerko, maratonky), ručník

Omluvenky do školy nutno domluvit dopředu – na trénincích.
Při odběru krve je nutno dostavit se na lačno.


Vážení rodiče,

v lednu 2013 vzniklo v našem oddíle Sportovní středisko (SpS), což je základní článek péče o talentovanou mládež. SpS je finančně podporováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českým atletickým svazem, čímž se zlepší materiální podmínky trénování. Do začátku letních prázdnin se tréninky časově nezmění, ale v příštím školním roce dojde pravděpodobně k drobným změnám. Ve středisku trénuje starší a mladší žactvo, starší a mladší přípravka. Pro letošní rok to jsou ročníky narození 2002 a mladší. V kategorii dorostu a juniorstva mohou talentovaní jedinci přejít do Sportovního centra mládeže (SCM). Vaše děti, členové AC Moravská Slavia, se mohou stát členy tohoto sportovního střediska a upřímně si myslíme, že většina z nich se i členem stane. K tomuto členství je však nutný Váš souhlas a je potřeba, aby každý člen SpS měl platnou, každoročně potvrzenou lékařskou prohlídku. Prohlídku doporučujeme absolvovat u sportovního lékaře, kde probíhají i zátěžové testy. Na sportovním lékařství na Křížkovského, kam zatím naši členové chodí, budeme prohlídku po skupinkách objednávat. Poplatek se pohybuje od 1600,­ do 1800,­ Kč, podle toho, které testy chcete, aby dítě absolvovalo. Jestliže nemáte zájem o sportovní prohlídku, musí mít dítě alespoň lékařskou prohlídku u dětského lékaře. V SpS mládeže/Formuláře najdete formulář k Vašemu souhlasu i na lékařské potvrzení, který si prosím vytiskněte, vyplňte a doneste do klubovny na Vojtové. Samozřejmě ho můžete odevzdat i na trénincích, našim trenérkám a trenérům. Zájemci o sportovní prohlídku se nahlásí na olejnickovamonika@seznam.cz .

trenéři SpS

QR Code Business Card