Starší žákyně Barbora Brožová překonala halový klubovní rekord

starších žákyň, dorostenek a juniorek ve skoku vysokém výkonem 161 cm, překonala rekord z roku 1992, který v kategorii žákyň, dorostenek a juniorek držela Šárka Metelová výkonem 160 cm.

Barbora Brožová překonala halový klubovní rekord

starších žákyň v běhu na 60 m překážek časem 8,84, Barča překonala vlastní rekord z letošního února, který měl hodnotu 8,90.

Dorostenka Viktorie Křižová vybojovala zlatou

medaili na halovém mistrovství ČR v běhu na 400 m časem 55,67 a překonala halový klubovní rekord žen a juniorek, který držela z roku 2018 časem 56,97 Dominika Bochníčková, rekord dorostenek ze soboty držela Viktorka časem 57,07.

Rudolf Žižka překonal halový klubovní

rekord juniorů v  běhu na 400 m časem 48,66, který držel z roku 2014 Martin Tuček časem 48,99. Rudolf tímto časem postoupil do nedělního finále.

Viktorie Křížová překonala halový

klubovní rekord dorostenek v běhu na 400 m časem 57,07, překonala vlastní rekord z minulého týdne,  který měl hodnotu 57,18 a postoupila do nedělního finále MČR dorostenek na této trati.

Jednání výkonného výboru AC Moravská Slavia Brno 🗓

Stručná informace z jednání výkonného výboru konaného dne 13.února 2023

Výkonný výbor se sešel v pondělí 13.února 2023. Provedl kontrolu plnění úkolů. Projednal náměty pro úpravu Stanov a pověřil předsedu přípravou textového návrhu. Vyslechl informaci o plánovaných opravách v areálu stadionu v roce 2023. Vyslechl informaci o stavu prací na novém webu a uložil členu VV Valteru Bočkovi předložit na následujícím zasedání orientační harmonogram dalších kroků. Vyslechl informaci o možnostech dalšího zdokonalení systému Admin a uložil všem členům VV předkládat průběžně další náměty. Výkonný výbor vyslechl informaci o předběžných výsledcích hospodaření klubu a o vyúčtování přijatých dotací. Výkonný výbor provedl hodnocení Halových klubových přeborů. Výkonný výbor projednal přípravu Morenda mítinku 2023. Výkonný výbor dále vyslechl informaci o stavu přípravy Sportovního plesu. Výkonný výbor vyslechl informaci o stavu přípravy Běhu kolem Myslivny. Výkonný výbor rozdělil mezi své členy úkoly pro přípravu podkladů k výroční zprávě. Výkonný výbor vyslechl informaci o plánovaných letních soustředěních a příměstských táborech. Výkonný výbor projednal a schválil termínovku klubu na hlavní sezónu 2023. Výkonný výbor rozhodl o zrušení bankovního účtu č.275997129/0300 v termínu do konce měsíce září a rozhodl změnit dispozice s bankovními účty klubu. Výkonný výbor se zabýval aktuální připraveností ankety o Atleta klubu 2022. Výkonný výbor rozhodl o přijatí nových členů. Další jednání výkonného výboru se uskuteční dne 13.března 2023.

Valná hromada AC Moravská Slavia Brno, spolek 🗓

Pozvánka na výroční valnou hromadu AC Moravská Slavia Brno, spolek

která se koná

ve čtvrtek dne 30. března 2023
v klubovně stadionu na Vojtově ulici 1020/12c v 18:00 hod.

Návrh programu
1. Prezentace a volba pracovního předsednictva
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Schválení programu
4. Výroční zpráva (zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření klubu za rok 2022)
5. Zprávy o činnosti dozorčí rady
6. Projednání účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření
7. Projednání výše a struktury členských příspěvků na další období
8. Návrh plánu činnosti na rok 2023
9. Různé

V Brně dne 21. února 2023

Jiří Topinka, v. r.                                                      Jiří Proch, v. r.
předseda                                                                      místopředseda

Soňa Kouřilová vybojovala zlatou medaili na

halovém Mistrovství ČR v běhu na 3 000 m žen v novém klubovním rekordu 9:38,25, Soňa letos 3x vylepšila rekord, naposledy 4. února měl hodnotu 9:40,48.

QR Code Business Card