Stručná informace z jednání výkonného výboru

Výkonný výbor se sešel v pondělí 16.ledna 2023. Provedl kontrolu plnění úkolů. Projednal a schválil návrh rozpočtu klubu na rok 2023. Očekávané výnosy klubu jsou 5.777.577 Kč, plánované náklady 5.914.168 Kč. Výkonný výbor uložil svým členům, aby průběžně dohlíželi v rámci své působnosti na dodržování schváleného rozpočtu. Výkonný výbor konstatoval, že klub má dostatečné finanční rezervy pro pokrytí plánovaného schodku, přesto uložil svým členům, aby hledali nové možnosti finančních zdrojů. Výkonný výbor bude v průběhu roku hospodaření pravidelně vyhodnocovat a přijímat potřebná opatření. Výkonný výbor vyslechl informaci o stavu projektu rekonstrukce stadionu. Výkonný výbor provedl hodnocení Silvestrovského běhu 2022. Výkonný výbor vyslechl informace o průběhu a závěrech soutěžního jednání Moravy a Slezska. Výkonný výbor dále vyslechl informaci o průběhu schůzky jihomoravských atletických oddílů k problematice soutěží v roce 2023, která se konala ve Slavkově. Schválil plán termíny jednání a plán práce na I.pololetí 2023. výkonný výbor uložil Petru Marčíkovi předložit na dalším jednání návrhy na registrace cizinců pro soutěže družstev. Výkonný výbor provedl hodnocení sportovní výkonnosti klubu v roce 2022. Výkonný výbor rozhodl o vyhlášení ankety o nejlepší atlety klubu. Martina Olejníčková připraví do 31.ledna hlasovací lístek. Hlasování proběhne od 6. do 20.února 2023, vyhlášení pak na sportovním plese dne 11.března 2023. Výkonný výbor potvrdil seznam členů s nárokem na snížený členský příspěvek na kalendářní rok 2023. Další jednání výkonného výboru se uskuteční dne 13.února 2023.

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Blue Captcha Image
Refresh

*

QR Code Business Card