Stručná informace z jednání výkonného výboru konaného dne 13.února 2023

Výkonný výbor se sešel v pondělí 13.února 2023. Provedl kontrolu plnění úkolů. Projednal náměty pro úpravu Stanov a pověřil předsedu přípravou textového návrhu. Vyslechl informaci o plánovaných opravách v areálu stadionu v roce 2023. Vyslechl informaci o stavu prací na novém webu a uložil členu VV Valteru Bočkovi předložit na následujícím zasedání orientační harmonogram dalších kroků. Vyslechl informaci o možnostech dalšího zdokonalení systému Admin a uložil všem členům VV předkládat průběžně další náměty. Výkonný výbor vyslechl informaci o předběžných výsledcích hospodaření klubu a o vyúčtování přijatých dotací. Výkonný výbor provedl hodnocení Halových klubových přeborů. Výkonný výbor projednal přípravu Morenda mítinku 2023. Výkonný výbor dále vyslechl informaci o stavu přípravy Sportovního plesu. Výkonný výbor vyslechl informaci o stavu přípravy Běhu kolem Myslivny. Výkonný výbor rozdělil mezi své členy úkoly pro přípravu podkladů k výroční zprávě. Výkonný výbor vyslechl informaci o plánovaných letních soustředěních a příměstských táborech. Výkonný výbor projednal a schválil termínovku klubu na hlavní sezónu 2023. Výkonný výbor rozhodl o zrušení bankovního účtu č.275997129/0300 v termínu do konce měsíce září a rozhodl změnit dispozice s bankovními účty klubu. Výkonný výbor se zabýval aktuální připraveností ankety o Atleta klubu 2022. Výkonný výbor rozhodl o přijatí nových členů. Další jednání výkonného výboru se uskuteční dne 13.března 2023.

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Blue Captcha Image
Refresh

*

QR Code Business Card