OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU INDIVIDUÁLNÍCH TRÉNINKŮ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

NEČLENŮM KLUBU JE VSTUP NA STADION I NADÁLE AŽ DO ODVOLÁNÍ ZAKÁZÁN!!!”

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU INDIVIDUÁLNÍCH TRÉNINKŮ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU


Na základě usnesení vlády ze dne 6. 4. 2020 došlo mj. ke zmírnění omezení vyplývajících z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví, které  jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařídilo postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, tak, že s účinností od 7. dubna 2020 0.00 hodin do konce nouzového stavu se zákaz volného pohybu osob podle bodu nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:
– nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
– společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
– nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,
– včetně cesty za účelem tohoto sportování;
Z právního výkladu České unie sportu vyplývá, že:
1. Trvá nadále zákaz sportování na vnitřních sportovištích.
2. Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze pouze za současného splnění stanovených podmínek.
3. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro venkovní sportoviště. V parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech je výjimka potvrzena zatím jen ústně    a je třeba vyčkat na oficiální výkladové stanovisko Národní sportovní agentury.
4. V případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit zvýšená hygienická opatření, dodržet přítomnost max. 2 osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest. Obdobný režim lze stanovit i pro ostatní vnitřní prostory sportoviště (šatny, umývárny), avšak za naprostého vyloučení případného obcházení stanovených pravidel ze strany návštěvníků sportoviště.

Takže závěr u nás:
Členům AC Moravská Slavia Brno, spolek, věkem od staršího žactva, je umožněn individuální trénink na atletickém stadionu jako venkovním sportovišti, MIMO TRAVNATOU PLOCHU FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ, za splnění výše uvedených podmínek, přednostně pro atlety z organizovaných tréninkových skupin, v následujících časových blocích ve všedních dnech: 9:00 – 11:00 hod, 11:15 – 13:00 hod, 14:00 – 16:00 hod a 16:15  – 19:00 hod,        o víkendech se souhlasem šéftrenéra klubu.
V každém časovém bloku může být na dráze a v sektorech přítomno maximálně 16 atletů + jejich trenéři a musí být přítomná zodpovědná osoba (i o víkendech), která dohlíží na dodržování podmínek provozu venkovního sportoviště.
Další členové klubu se zájmem o individuální trénink, zejména ti, kteří mají klíče od vstupní branky na stadion, SE HLÁSÍ ŠÉFTRENÉROVI JANU DVOŘÁKOVI PŘEDEM (messenger nebo mail dvorak.jan.sps@gmail.com), jinak má zodpovědná osoba oprávnění je ze stadionu vykázat (pokud by vstupem na stadion hrozilo nedodržení pravidel).

Osoby vstupující na náš stadion jako venkovní sportoviště berou na vědomí výše uvedená omezení a podmínky provozu, vyplývající z výše uvedeného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a zavazují se je dodržovat včetně příkazů ze strany šéftrenéra, příp jiné zodpovědné osoby na stadionu, zejména dodržovat časový rozvrh tréninků a maximální počet 16 atletů na dráze a v sektorech v jednom časovém bloku.

NEČLENŮM KLUBU JE VSTUP NA STADION I NADÁLE AŽ DO ODVOLÁNÍ ZAKÁZÁN!!!”

Komentáře

Pro korektní odeslání komentáře opište prosím také kód z obrázku níže.

Blue Captcha Image
Refresh

*

QR Code Business Card