Josefína Melicharová vytvořila klubovní rekord

žákyň v hodu oštěpem 400 g výkonem 26,85 Read more

Zájezd na Zlatou tretru 2017

pořádá AC Moravská Slavia, spolek, ve spolupráci Read more

Alžběta Jeřábková překonala klubovní rekord

juniorek v běhu na 800 m časem 2:18,65, Read more

Jakub Stibal překonal klubovní rekord dorostenců

v běhu na 2 000 m překážek časem 6:10,15 Read more

Alena Matějáková překonala klubovní rekord

dorostenek v běhu na 400 m překážek /ženských/ časem 1:09,19 Read more

Soňa Kouřilová zaběhla klubovní rekord

na 1 500 m překážek časem 5:32,06 Read more

Družstvo dorostenců a juniorek

po II. kole shodně na 5. místě. II. kolo se konalo Read more

Podmínky pro poskytování finanční podpory

na přípravu výkonnostních závodníků AC Moravská Slavia Brno, spolek Read more

Podmínky pro poskytování finanční podpory na přípravu výkonnostních závodníků AC Moravská Slavia Brno, spolek

Finanční podporu je možno čerpat pouze pro individuální sportovní přípravu registrovaných členů klubu věkových kategorií staršího žactva, dorostu, juniorů a seniorů, tj. na výcvikové tábory (soustředění), úhradu sportovních prohlídek, sportovní a závodní obuv, sportovní oblečení, regeneraci a výživové doplňky.

Finanční podporu je možno čerpat v případě splnění jednoho nebo více z kritérií uvedených v bodech 1. až 3..

V případě nároku na finanční podporu dle níže uvedených kritérií, bude tato čerpána za obě hodnocené závodní sezóny (zimní halová a hlavní letní) vždy v období jednoho roku po skončení letní sezóny od 1. října daného kalendářního roku do 30. září následujícího kalendářního roku. Po uplynutí této lhůty možnost čerpání finanční podpory za předchozí období bez dalšího zaniká. Finanční podporu je možno použít souběžně s jinými finančními zdroji, které může mít závodník k dispozici (SCM, reprezentační výběry). V době uplatnění výdaje musí být závodník registrovaný za AC Moravská Slavia Brno, spolek. Podmínkou čerpání finančních prostředků je předložení faktury nebo paragonu a to nejpozději do 30.listopadu příslušného kalendářního roku.

1.Prémie za medaili z mistrovského závodu České republiky:

 zlato 3.000 Kč, stříbro 2.000 Kč a bronz 1.000 Kč.

za účast ve finále 500,-Kč, tj. další účastníci finálového závodu od 4. do 8. místa.

Finále na dráze i v hale do 8. místa, stejně tak ve všech ostatních mistrovských závodech Platí i pro běhy mimo dráhu: MČR v krosu, 10 km (Běchovice), půlmaratonu, maratonu, běhu do vrchu, chůze.

Pro štafetový běh: zlato 4.000 Kč, stříbro 3.000 Kč a bronz 2.000 Kč (vždy za štafetu jako celek).

 

  1. Dle pořadí v ČR tabulkách v halové a letní sezóně v mistrovské disciplíně:

– do 3. místa –   5.000,-Kč,

– do 5. místa –   3.000,-Kč

– do 8. místa –   2.000,-Kč

– do 15. místa – 1.000,-Kč

– do 30. místa –   500,-Kč.

 Každá sezóna je hodnocena samostatně.

 V seniorské kategorii je vyplacení podpory limitováno výkonnostním kritériem minimálně 800 bodů v disciplíně dle tzv.Maďarských tabulek vydaných IAAF.

 

  1. Prémie za překonaný klubovní rekord v seniorské kategorii1.000,-Kč

                                                          

 

  1. Speciální příspěvek talentovaným jedincům na sportovní přípravu

O poskytnutí finanční podpory nad rámec kritérií uvedených v bodech 1. až 3. může rozhodnout výbor AC Moravská Slavia Brno, spolek a to v případech vysoce talentovaných sportovců nebo v případě mimořádných výkonů či umístění.

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem 11.dubna 2017 a to do odvolání. Hodnocení plnění kritérií bude poprvé provedeno za halovou a hlavní sezónu 2017 s možností čerpání finančních prostředků poprvé v období od 1.října 2017 do 30.září 2018.

V Brně dne 10.dubna 2017

Ladislav Zouhar v.r.                                                                         Mgr. Jan Dvořák v.r.

předseda                                                                                           vedoucí trenér

Nábor nováčků, rok narození 2012 a starší

proběhne v termínu 13.6.2017 a 21.6.2017 od 16.00 hod. FOTKY Read more

QR Code Business Card